Özbekistan Samarqand Davlat Tıbbiyot Universiteti’de bulunan dernek üyelerimiz üniversitedeki öğretim üyeleri ve öğrencilerle bir dizi programa katıldı. Dernek başkanımız Dr. Mehmet Sürübaşı üniversitenin hatıra defterine 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği adına iyi temennilerini kaleme aldıktan sonra üyelerimiz dernek müzesini gezdi.