Göz Ardı Edilen Hekim Hakları – 2

HASTAYI REDDETME HAKKI

Hekimin; acil yardım, resmi ya da insani görevin yerine getirilmesi hariç olmak üzere, hastasıyla arasındaki güven ilişkisinin zedelenmesi durumunda, hastayı reddetme veya tedaviyi yarım bırakma hakkı vardır.