Derneğimiz üyesi olan öğrenci topluluklarından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Topluluğu; resim yapma, bez çanta boyama ve heykel yapma üzerine bir workshop etkinliği gerçekleştirdi.