Ülkemizde son dönemde hekimlerin özlük hakları ve çalışma koşulları hiçe sayılarak yapılan düzenlemeler ve bu şartların iyileştirilmesine yönelik herhangi bir girişimde bulunulmaması, hekimlerin çalışma motivasyonunu düşürmüş, sağlıklı bir psikoloji ile işlerini yapamaz hale getirmiştir. Bunların sonucu olarak birçok hekim arkadaşımız istifa etmiş, yurtdışına gitmiş, azımsanmayacak bir kısmı da yurtdışına gitmek için hazırlık yapmaya başlamıştır.

Artan hekime şiddet olayları, artan malpraktis davaları, uygunsuz çalışma saatleri, fazla mesailerin hiçe sayılması, hasta hekim ilişkisini hiçe sayarak ortaya konulan müşteri odaklı sağlık hizmeti anlayışı hekimlerin canına tak ettirmiştir.

Tıpta Uzmanlık Sınavında büyük emek ve çaba gerektiren bölümleri seçen hekim sayısı azalmıştır. Tıp fakültesi ögrencileri daha mezun olmadan bin bir sorunu düşünür hale gelmiştir. Gelecekte adm atacakları mesleklerinin gözleri önünde itibarsız hale gelmesi hekimlik yapma isteklerini baltalamaktadır.

Bizler dernek vizyon ve misyonumuz saklı kalmak kaydıyla, hekimlerin özlük haklarını kazanması için çaba gösteren bütün birlik, sendika ve konfederasyonların yaptığı grevi destekliyoruz!

14 Mart Tibbiyeliler Derneği Yönetim Kurulu

#Grev Basın Açıklaması | 7 Şubat