Bilindiği üzere el cerrahisi uzmanlığı yan dal seviyesinde ihtisas olup bir kişinin El Cerrahı olabilmesi için 6+5+2=13 sene tıp eğitimi alması gerekmektedir. Bu nitelikli eğitimin ve ifa edilen hizmetin ciddiyetinin gerektirdiği özlük haklarının hiçe sayılması bir yana Dernek Genel Başkanımız Sn. Dr. Mehmet Sürübaşı ‘nın maruz kaldığı üzücü hadise bizleri derinden sarsmıştır. Hekimler de insandır, hekimler de babadır, hekimlerin de ailesi vardır, hekimlerin de vakit ayırması gereken sevdikleri vardır. Dernek Başkanımız Sn. Dr. Mehmet Sürübaşı edepten nasibini almamış bir kişi tarafından çirkin ithamlara maruz kalmıştır. Genel Başkanımız katıldığı toplantılarda defalarca “Biz Türk hekimleri olarak hiçbir yere gitmiyoruz. Siz de bu sorunu çözeceksiniz” diyerek Derneğimizin iradesini beyan etmiştir. Gerçekleri haykırdığı için ve Türk Tıbbiyelilerini en iyi şekilde temsil ettiği için Başkanımıza teşekkür ediyor, hekimliğin hak ettiği konuma ulaşana kadar omuz omuza mücadele etmeye tekrar söz veriyoruz.