İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi temsilciliğimiz; alınmayan önlemleri, yetersiz özlük haklarını, düzelmeyen sorunları ve sevgili meslektaşımız Dr. Ekrem Karakaya’nın görevi başında şehit edilmesini protesto ederek grevlere destek verdi.